Шведскиот Затвор и Казнување Услуга - шведската на Адвокатите

Шведскиот Затвор и Казнување Услуга е Владина агенција која е дел од шведскиот правен системзадолжени со incarcerating осомничени за време на пред-судење и судење и осудените лица по казната.